SANDLÅDOR

För att minska sprickbildningar och förkorta förruttnelser bör delarna oljas in före montering.

Sandlådan skall löpande kontrolleras så att inga vassa träflisor eller skruvar sticker ut och kan skada de lekande barnen.
Skruva in eller byt ut skruvar som sticker ut, tag bort och slippa ner vassa trä delar som kan skada.