RUNDSTAV

Förebyggning och underhåll

Rundstavarna levereras obehandlade. De ska oljas in innan de sätts upp. Vid löpande
underhåll med oljebehandling är det viktigt att produkterna tvättas och görs rena med
ett milt trävårdsmedel. Träet ska vara helt torrt innan de oljebehandlas.

Använd en träolja som är speciellt lämplig för hårdträ. Oljebehandlingen bör göras 2-3
gånger under säsongen, eller vid behov.