MÅLNINGSBEHANDLING FÖR DÖRRAR

Furudörren är vid leveransen obehandlad.
Vid montering måste ALLA dörrens sidor behandlas.
Följ Alcro Färgs målningsråd för bästa resultat.

Täckfärg:

1. Se till att ytan är torr, ren och fri från damm.
2. Stryk en gång med Alcro Bestå Grundolja. Var extra noga med ändträet.
3. Grundmåla en gång med Alcro Bestå Grundfärg.
4. Stryk två gånger med Alcro Bestå Fönsterfärg.

Oljning:

1. Se till att ytan är torr, ren och fri från damm.
2. Stryk flödigt med Alcro Träolja med en flat pensel.
3. Efter ca 30 minuter, torka bort överskottet av oljan på ytan med en trasa. Upprepa behandlingen, punkt 2 och 3. Se över ytan ungefär en gång om året och upprepa behandlingen om nödvändigt.

Vi lämnar ingen garanti om dörren målas i mörkare kulörer än NCS 7500-N.

Även likvärdiga produkter kan användas.
För mer information se http://www.alcro.se/