Snøsone

Snozon.jpg

Snøsoner er et ”belastningskart” som angir hvilke belastninger som skal tas hensyn til på respektive sted.


Flex
Flex-hyttene leveres med prefabrikkerte takstoler. Disse er beregnet for snøsone 3,5 med betongtaksteiner. (I Jabos sortiment er det bare Flex-husene som leveres med prefabrikkerte takstoler).


Andre hagehus og boder
Hagehus/annekser/boder med takåser har ikke beregnede takåser, men er testet med lettak innen snøsone 2,5 i fullskalatest (gjelder samtlige hagehus og boder bortsett fra Flex-sortimentet).