Montering skärmar

Så här lätt sätter man upp ett nytt staket eller skärm med våra stolpfundament. När du använder våra stolpfästen behöver du inte gjuta med betong.

1. För att inte skada stolpfästet bör vårt slagverktyg användas.
skarmmontering-1.gif

2. Kontrollera efter ett par slag att riktningen är lodrät.
skarmmontering-2.gif

3. Skruva fast trästolpen i hylsan. Montera skärmvägg/staket med hjälp av vinkelbeslagen. Spänn ett riktsnöre från den första till den sista stolpen, och kontrollera att stolparna står i linje. Med utgångspunkt från skärmens ända slår man ner nästa stolpfäste.
skarmmontering-3.gif